26 de gen. 2007

Rider, Pla d'escena d'Entropia

PLA D’ESCENA D’ENTROPIA - FITXA TÈCNICA - RIDER

Entropia es composa de 2 musics/performers (Karkassa i Selrak) i de dues ballarines/performers (Inmä i Morwen).

MATERIAL PERSONAL

Guitarrista (Karkassa): Ampli Marshall Valvestate.  Baffle Peavy 4x12” + 1x15” Peavey Black Widow

Baixista (Selrak): Ampli Sunn O))) 1200s.  Baffle Ampeg SVT 410 HLF 4x10  + Baffle Peavy 1x15" BW


Veus: Veu 1: micro Shure SM 58
Veu 2: micro Shure SM 58
Nota: Tant la Veu 1 com la Veu 2 són veus principals.

Il·luminació extra pròpia: 2 stroboscòpic situats sobre els amplificadors de guitarra i baix. 4 mini focos.

INFORMACIONS
Microfonia: Veu 1: 1 micro Shure SM 58.
Veu 2: 1 micro Shure SM 58.
Guitarra: 2 micros, un a cada pantalla .

Baix: 2 micros, un a cada pantalla.

Retorns: Preveure 4 retorns com a mínim (un per músic i un per ballarina).

Ubicació del grup (mirant l'escenari):
2 Ballarines: part central i frontal.
Guitarra: a la dreta.
Baix: a l'esquerra.

Punts d’electricitat:
1 punt múltiple darrera de l’ampli de baix.
1 punt múltiple darrera de l’ampli de guitarra.
1 punt múltiple zona central posterior de l'escenari.
1 punt múltiple davant del micro del baixista.
1 punt múltiple davant del micro del guitarrista


Durada del concert: comptar entorn 60 minuts (variable).

-Preveure un lector de CD per a la introducció.

-El grup no té pas enginyer de so ni tècnic de llums, el tema del material i dels reglatges són a càrrec de l’organisme que s’encarregui del so i de les llums.
-Preveure la possibilitat de penjar una xarxa/pancarta al teló de fons.
-Preveure un espai pla i un de vertical amb suficient il·luminació per a l'exposició del mertxandatge.
-Preveure un vestidor amb punt de llum, llum, aigua, WC i calefacció.

Consultes tècniques: Selrak: anarkosatanisme@hotmail.com .Telf +34 655 966 733
Management: Josep M. Voliac grenyes@voliac.com .Telf +34 669 581 226

2 comentaris:

Anònim ha dit...

Hi, guantanamera121212

Anònim ha dit...

simply dropping by to say hi